STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van hai lá nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Edwards Lifesciences LLC Sản phẩm được dùng để thay thế van tim, chỉ định cho bệnh nhân cần thay van hai lá tự nhiên hay van nhân tạo đang dùng. Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D