STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông siêu nhỏ Theo phụ lục Theo phụ lục KANEKA Corporation Hỗ trợ dây dẫn đường đi vào nhánh bên của mạch máu khi thực hiện thủ thuật can thiệp mạch vành Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D