STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 xe lăn điện Theo phụ lục Theo phụ lục Zhejing Kangshuai IMP&EXP.CO.,LTD Hỗ trợ di chuyển cho người khó khăn trong quá trình di Quy tắc 12, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A