STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn mổ DomeLUX 6262 DomeLux7262 DomeLUX 7200 Dr. Lite2066-76 Dr.Lite2066-76Y Dr. Lite2066-76YF TriLite LED S600 770 Benq Medical Technology Corporation – Đài Loan Benq Medical Technology Corporation – Đài Loan Dùng khi mổ 12 TTBYT Loại A
2 Bàn mổ Dr. MAX 7000S NOT 5600 NOT 5600S NOT 5600SK NOT-5600SF NOT 5600SKF Benq Medical Technology Corporation – Đài Loan Benq Medical Technology Corporation – Đài Loan Dùng khi mổ 12 TTBYT Loại A
3 Bàn mổ Novel 330T Novel 330TK Novel 330TF Novel 330TKF Benq Medical Technology Corporation – Đài Loan Benq Medical Technology Corporation – Đài Loan Dùng khi mổ 4 TTBYT Loại A
4 Bộ kéo nắn chỉnh hình TED 07 Benq Medical Technology Corporation – Đài Loan Benq Medical Technology Corporation – Đài Loan Chỉnh hình 4 TTBYT Loại A