STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Viết đánh dấu dùng trong phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục Viscot Medical LLC Dùng đánh dấu trên da, giác mạc, các loại phẫu thuật tạo hình Qui tắc 4, Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 TTBYT Loại A