STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cắt đốt mô bằng khí Argon, dùng trong phẫu thuật nội soi và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật chỉnh hình xương. Quy tắc 9 – Phần II - Phụ lục I; Phụ lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C