STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 3M Transpore tape Ref 15272 (L: 9.1m, W: 5cm) V149611103 3M Health Care EAST WEST MANUFACTURING, LLC Gạc dùng để chèn lót bên trong thiết bị, nguyên liệu dùng trong sản xuất thiết bị ghi tín hiệu điện từ não ra máy tính Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Stretch Gauze Covidien Curity 4”x 75 V149612311 Covidien LLC EAST WEST MANUFACTURING, LLC Gạc (có phủ cồn) dùng để vệ sinh thiết bị ghi tín hiệu điện từ não ra máy tính, nguyên liệu dùng cho sản xuất Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Isopropyl Alcohol Wipes V149612316 Care Touch EAST WEST MANUFACTURING, LLC Gạc dùng để quấn đệm quanh bên trong thiết bị, nguyên liệu dùng trong sản xuất thiết bị ghi tín hiệu điện từ não ra máy tính Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Stretch Bandage Roll Covidien Dermacea 4 V149612315 Covidien LLC EAST WEST MANUFACTURING, LLC Băng dán trong bằng plastic dạng cuộn, dài 9.1m, rộng 5cm, nguyên liệu dùng trong sản xuất thiết bị ghi tín hiệu điện từ não ra máy tính Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A