STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường inox có tay quay (1 tay quay) Hnmed-TG.1A Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Phục vụ công tác khám, chữa bệnh Quy tắc 4 phần II ,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Giường inox có tay quay (02 tay quay) Hnmed-TG.2A Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Phục vụ công tác khám, chữa bệnh Quy tắc 4 phần II ,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Giường inox thông thường Hnmed-TG.1B Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Phục vụ công tác khám, chữa bệnh Quy tắc 4 phần II ,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Giường inox thông thường nhi Hnmed-TG.NHI01A Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Phục vụ công tác khám, chữa bệnh Quy tắc 4 phần II ,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Xe đẩy bệnh nằm Hnmed-XC.01A Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Phục vụ công tác khám, chữa bệnh Quy tắc 4 phần II ,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Xe đẩy bệnh ngồi Hnmed-XĐ01B Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Phục vụ công tác khám, chữa bệnh Quy tắc 4 phần II ,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Giường thép sơn tĩnh điện có tay quay (1 tay quay) Hnmed-TG1 Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Phục vụ công tác khám, chữa bệnh Quy tắc 4 phần II ,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Giường thép sơn tĩnh điện có tay quay (2 tay quay) Hnmed-TG2 Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Phục vụ công tác khám, chữa bệnh Quy tắc 4 phần II ,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Tủ đầu giường inox Hnmed-08T4 Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Phục vụ công tác khám, chữa bệnh Quy tắc 4 phần II ,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A