STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị chăm sóc da đầu S510 Guangzhou Asia Trading Co., Ltd. Guangzhou Asia Trading Co., Ltd. Chăm sóc, phục hồi da đầu và tóc Quy tắc 9 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B