STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm cảm biến nhận ảnh X-quang REGIUS CASSETTE PLATE RP4S110, REGIUS CASSETTE PLATE RP6M110, REGIUS CASSETTE PLATE CP1M200, REGIUS CASSETTE PLATE CP1S200, REGIUS CASSETTE RC-110R, REGIUS CASSETTE RC-110T, REGIUS CASSETTE RC-110L, REGIUS PLATE RP-4T, REGIUS PLATE RP-4L, REGIUS PLATE FP-1S, REGIUS CASSETTE RC-300 KONICA MINOLTA technoproducts Co., Ltd KONICA MINOLTA INC. Thu nhận ảnh của bệnh nhân khi tiến hành chụp X-quang Quy tắc 10, điều 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Điều 4, khoản 2 mục d Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại C