STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ Đầu Giường Bệnh Nhân 2 Ngăn Inox TDG11 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Sử dụng để đựng đồ cá nhân bệnh nhân Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Giường Điện ICU 3 Chức Năng NV8562 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Sử dụng trong quá trình chăm sóc bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 12, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A