STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị nội soi tiết niệu UTV100, UE3011, PU3022A Zhuhai Pusen Medical Technology Co.Ltd Zhuhai Pusen Medical Technology Co.Ltd Dùng nội soi tiết niệu Qui tắc 6 TTBYT Loại B