STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm và phụ kiện kèm theo UC-50 UC-80 UC-150 UC-300 UC-400 Sturdy Industrial Co., Ltd Sturdy Industrial Co., Ltd Dùng để rữa dụng cụ Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn mổ và phụ kiện kèm theo ST-06; ST-08; ST-12 Sturdy Industrial Co., Ltd Sturdy Industrial Co., Ltd Dùng để mỗ bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Máy ly tâm và phụ kiện kèm theo PLC-01; PLC-02 PLC-03; PLC-04 PLC-05; PLC-012 PLC-012E; PLC-012H; PLC-012H(A); PLC-012H(B); PLC-024 PLC-025; PLC-036 PLC-036H; PLC-036HS; PLC-048 KHT-430B; PLC-012B; KHT-410E KHT-400 Gemmy Industrial Corporation Gemmy Industrial Corporation Dùng để xử lý mẫu bệnh phẩm Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Tủ ấm và phụ kiện kèm theo IN-601; IN-607; IN-010 Gemmy Industrial Corporation Gemmy Industrial Corporation Để trữ mẫu bệnh phẩm Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A