STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu đôi Theo phụ lục Theo phụ lục SB-Kawasumi Laboratories, Inc. Túi đựng máu dùng để lấy máu từ người hiến tặng, lưu trữ máu được hiến tặng, điều chế thành phần máu và truyền máu. Quy tắc 2 (TTBYT không phải TTBYT chẩn đoán invitro) TTBYT Loại C