STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám sản phụ khoa Theo phụ lục Theo phụ lục ARTEL TIBBI URUNLERI LTD.STI Sử dụng để nâng đỡ bệnh nhân trong khám sản, phụ khoa Quy tắc 12, phần II TTBYT Loại A
2 Ghế khám tai mũi họng 2061-2 ARTEL TIBBI URUNLERI LTD.STI ARTEL TIBBI URUNLERI LTD.STI Sử dụng để đỡ bệnh nhân trong khám tai mũi họng Quy tắc 12, phần II TTBYT Loại A