STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị hệ thống khí y tế Theo phụ lục Theo phụ lục AMCAREMED TECNOLOGY CO.,LIMITED Sử dụng trong hệ thống khí: Bồn ôxy hóa lỏng để lưu trữ ô xy dạng lỏng trước khi qua hệ thống xử lý và cung cấp cho các khu vực sử dụng, dàn hóa hơi trao đổi nhiệt không khí dùng để hóa hơi ô xy dạng lỏng trước khi cung cấp cho các khu vực tiếp theo của hệ thống khí Quy tắc 2, phần II, phụ lục 1, Thông tư Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B