STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông khí tai các cỡ 23-40300; 23-50200; 23-42076; 23-50600; 23-50610; 23-40100-S Invotec International, Inc. Invotec International, Inc. Sử dụng trong thông khí tai Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C