STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent hút huyết khối mạch não TIGERTRIEVER 13 (TRPP3144) TIGERTRIEVER XL ( TRPP3133) Rapid Medical Ltd Rapid Medical Ltd Vật liệu cấy ghép can thiệp phình mạch não đặt trong cơ thể người Quy tắc 7, phần II, Phụ lục 1 theo TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D