STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh âm sâu BDF-25H305, BDF-25H226, BDF-25H358, BDF-25V400, BDF-25V268, BDF-25V270, BDF-25V368, BDF- 25V328, BDF-25V350, BDF-40V90, BDF-40V268, BDF-40V268II, BDF-40V328, BDF-40V362, BDF-40V368, BDF-40V398, BDF- 40V528, BDF-40H105, BDF-40H205, BDF-40H305, BDF-40H485, BDF- 60H58, BDF-60H118A, BDF-60H218, BDF-60H318, BDF-60H458, BDF- 60V58, BDF-60V108, BDF-60V158, BDF-60V398, BDF-86V160, BDF- 86V340, BDF-86V338, BDF-86V408, BDF-86V108, BDF-86V588, BDF-86V728, BDF-86V838 JINAN BIOBASE BIOTECH CO., LTD JINAN BIOBASE BIOTECH CO., LTD Bảo quản mẫu, lưu trữ sinh phẩm y tế, thuốc, vắc xin tại bệnh viện, trạm phòng chống dịch, ngân hàng máu, cơ quan y tế, v.v. Quy tắc 2, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B