STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn kéo giãn cổ và cột sống chạy điện (Giường kéo giãn cổ và cột sống chạy điện RXPC-200A ; RXPC-200D ; RXPC-400A; RXPC-400D ; RXPC-500A ; RXPC-500D ; RXPC-600A; RXPC-600D Jiangsu Rixin Medical Equipment Co.,Ltd Jiangsu Rixin Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để kéo giãn cổ cột sống Quy tắc 12, Phần II,Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A