STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám và điều trị tai mũi họng Theo phụ lục Theo phụ lục M.I.One Co., Ltd Dùng trong quá trình thăm khám, chẩn đoán và điều trị tai mũi họng. Quy tắc 11, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ghế khám tai mũi họng IC-3000 M.I.One Co., Ltd M.I.One Co., Ltd Thiết bị hoạt động bằng điện nhằm mục đích kiểm soát chuyển động của bệnh nhân trong quá trình thăm khám bệnh nhân. Quy tắc 12, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A