STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường kéo giãn cột sống lưng, cổ Theo phụ lục Theo phụ lục Zhangjiagang Estrela Import and Export Co.,Ltd Giường kéo giãn đa chức năng sử dụng cho việc kéo giãn cột sống cổ và lưng Quy tắc 9, phần II, Phụ Lục I, Thông tu 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B