STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo chì Theo phụ lục Shandong Double Eagle Medical Device Co.,Ltd Shandong Double Eagle Medical Device Co.,Ltd Áo chì được thiết kế đặc biệt để bảo vệ cơ thể khỏi tia bức xạ Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ Lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A