STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bình dẫn lưu vết thương 200ml 400ml 500ml Changshu Linkmed Medical Device Co., Ltd- Trung Quốc Changshu Linkmed Medical Device Co., Ltd- Trung Quốc Dùng để dẫn lưu dịch tiết từ vết thương sau phẫu thuật 4 TTBYT Loại A
2 Túi cho ăn 500ml 1000ml 1200ml Changshu Linkmed Medical Device Co., Ltd- Trung Quốc Changshu Linkmed Medical Device Co., Ltd- Trung Quốc Dùng để đưa thức ăn vào cho bệnh nhân không tự ăn được 2 TTBYT Loại A