STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đĩa (miếng) đệm cột sống X'Plo Polymer Lumbar Cage 590-08206; 590-09206; 590-10206; 590-11206; 595-08206; 595-09206; 595-10206; 595-11206 A-SPINE ASIA CO., LTD- Đài Loan A-SPINE ASIA CO., LTD- Đài Loan Dùng để nâng đỡ cột sống 8 TTBYT Loại C
2 Vít cố định cột sống SmartLoc Evolution System 131-65308N; 131-65358N; 131-65408N; 131-65458N; 131-65508N; 131-65558N; 134-6530RN; 134-6535RN; 134-6540RN; 134-6545RN; 134-6550RN; 134-6555RN; 134-6560RN; 174-07028 A-SPINE ASIA CO., LTD- Đài Loan A-SPINE ASIA CO., LTD- Đài Loan Hệ thống vít cố định cột sống được sử dụng trong các trường hợp trượt đốt sống, hẹp ống sống, mất vững cột sống 8 TTBYT Loại C