STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sứ đắp răng giả và dung dịch trộn sứ đắp răng giả Theo phụ lục Theo phụ lục ESTETIC CERAM AG Làm phục hình răng giả trong nha khoa Quy tắc 8, phần II, phụ lục I TTBYT Loại B