STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng thức ăn Theo phụ lục Theo phụ lục Cardinal Health 200, LLC. – Hoa Kỳ Túi đựng thức ăn, sử dụng cùng với máy bơm thức ăn Kangaroo qua đường tiêu hóa, được thiết kế để cung cấp thức ăn qua đường ruột cho bệnh nhân thông qua dạ dày ở thành bụng. Thiết bị được sử dụng cho những bệnh nhân không thể tự ăn như thông thường do ung thư miệng, phẫu thuật, chấn thương, hoặc những tình trạng khác ảnh hưởng đến quá trình ăn và tiêu hóa thông thường qua đường tiêu hóa Quy tắc 2, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B