STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 KHOÁ GIỮ ĐẦU XA BAO BAO MỎM CỤT SILICON 3-01-EZL REGAL PROSTHESIS LIMITED REGAL PROSTHESIS LIMITED Khóa giữ chắc chắn giữ chân giả và mỏm cụt, mang vào tháo ra thuận tiện, an toàn khi đi lại ở các địa hình khác nhau Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 BAO MỎM CỤT SILICON CHO CHÂN DƯỚI CÓ KHÓA CHỐT - FORTE 3-01-3010L-18, 3-01-3010L-20, 3-01-3010L-22, 3-01-3010L-23.5, 3-01-3010L-25, 3-01-3010L-26.5, 3-01-3010L-28, 3-01-3010L-30, 3-01-3010L-32, 3-01-3010L-34, 3-01-3010L-36, 3-01-3010L-38 REGAL PROSTHESIS LIMITED REGAL PROSTHESIS LIMITED Treo bám chắc chắn giữa chân giả và mỏm cụt giúp điều khiển chân giả một cách chính xác và linh hoạt Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 BAO MỎM CỤT SILICON CÓ KHÓA CHỐT CHO CHÂN TRÊN GỐI VÀ CHÂN DƯỚI GỐI 3-01-3030L-21, 3-01-3030L-22, 3-01-3030L-23.5, 3-01-3030L-25, 3-01-3030L-26.5, 3-01-3030L-28, 3-01-3030L-30, 3-01-3030L-32, 3-01-3030L-34, 3-01-3030L-36, 3-01-3030L-38, 3-01-3030L-40, 3-01-3030L-42, 3-01-3030L-44, 3-01-3030L-23.5 REGAL PROSTHESIS LIMITED REGAL PROSTHESIS LIMITED Treo bám chắc chắn giữa chân giả và mỏm cụt giúp điều khiển chân giả một cách chính xác và linh hoạt Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 BAO MỎM CỤT SILICON CHO CHÂN TRÊN GỐI - FORTE 3-01-3090L-30, 3-01-3090L-32, 3-01-3090L-34, 3-01-3090L-36, 3-01-3090L-38, 3-01-3090L-40, 3-01-3090L-45 REGAL PROSTHESIS LIMITED REGAL PROSTHESIS LIMITED Treo bám chắc chắn giữa chân giả và mỏm cụt giúp điều khiển chân giả một cách chính xác và linh hoạt Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 MĂNG SÉT BAO GỐI BẰNG SILICON 3-01-ECSS-M-BK REGAL PROSTHESIS LIMITED REGAL PROSTHESIS LIMITED Bảo vệ bàn chân giả, thay thế phần bị mất của chi dưới Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 VỎ BÀN CHÂN CHO BÀN TOEFLEX - MÀU DA 1-01-FS-L-23, 1-01-FS-L-24 REGAL PROSTHESIS LIMITED REGAL PROSTHESIS LIMITED Bảo vệ bàn chân giả, thay thế phần bị mất của chi dưới Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 BÀN CHÂN MỘT TRỤC - MÀU DA TRẮNG 1-01-FT-L-23, 1-01-FT-L-24 REGAL PROSTHESIS LIMITED REGAL PROSTHESIS LIMITED Thay thế phần bị thiếu của chi trên Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 BÀN CHÂN MỘT TRỤC - MÀU DA NÂU 1-01-FT-R-23, 1-01-FT-R-24 REGAL PROSTHESIS LIMITED REGAL PROSTHESIS LIMITED Thay thế phần bị thiếu của chi trên Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 BÀN CHÂN SACH (XẺ NGÓN) MÀU DA TRẮNG 1-01-FTT-L-22, 1-01-FTT-R-22 REGAL PROSTHESIS LIMITED REGAL PROSTHESIS LIMITED Thay thế phần bị thiếu của chi trên Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 BỘ KHOÁ CHỐT VỚI REN 3-01-TSL REGAL PROSTHESIS LIMITED REGAL PROSTHESIS LIMITED Thay thế phần bị thiếu của chi trên Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 KHỚP KHUỶU TAY CHO GIẢ TRÊN KHUỶU 6-01-EJ2N-R REGAL PROSTHESIS LIMITED REGAL PROSTHESIS LIMITED Thay thế phần bị thiếu của chi trên Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
12 BÀN TAY CN MỞ TỰ ĐỘNG(VỚI BAO BẢO VỆ BẰNG PVC) 6-02-MH1-MT-R-L; 6-02-MH1-MT-R-M; 6-02-MH1-MT-R-XL REGAL PROSTHESIS LIMITED REGAL PROSTHESIS LIMITED Thay thế phần bị thiếu của chi trên Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A