STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường bệnh nhân M01 M02 M05 M08 M10 M11 M39 Hengshui Hengzekang Medical Equipment Co.Ltd- Trung Quốc Hengshui Hengzekang Medical Equipment Co.Ltd- Trung Quốc Dùng để cho bệnh nhân nằm nghĩ và lưu bệnh 12 TTBYT Loại A
2 Ghế ngồi chăm sóc bệnh nhân. T14 Hengshui Hengzekang Medical Equipment Co.Ltd- Trung Quốc Hengshui Hengzekang Medical Equipment Co.Ltd- Trung Quốc Dùng để người nhà ngồi chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, phòng khám hoặc tại nhà. 4 TTBYT Loại A
3 Tủ đầu giường nhựa C30 Hengshui Hengzekang Medical Equipment Co.Ltd- Trung Quốc Hengshui Hengzekang Medical Equipment Co.Ltd- Trung Quốc Dùng để dụng cụ, thức ăn, vật dụng cho bệnh nhân trong bệnh viện, phòng khám hoặc tại nhà. 4 TTBYT Loại A