STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Chlamydia Ag Rapid Test Khay thử Công ty TNHH Medicon Công ty TNHH Medicon Định tính phát hiện kháng nguyên Chlamydia trong dịch cổ tử cung của nữ giới, dịch niệu đạo của nam giới QT3-IVD TTBYT Loại C
2 Dengue IgG/IgM Rapid Test Khay thử Công ty TNHH Medicon Công ty TNHH Medicon Định tính phát hiện kháng thể (IgG/IgM) kháng Dengue trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người QT3-IVD TTBYT Loại C
3 Dengue NS1 Ag Rapid Test Khay thử Công ty TNHH Medicon Công ty TNHH Medicon Định tính phát hiện sự có mặt của kháng nguyên Dengue NS1 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người QT3-IVD TTBYT Loại C
4 HBsAg Rapid Test Que thử Công ty TNHH Medicon Công ty TNHH Medicon Định tính phát hiện HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người QT1-IVD TTBYT Loại D
5 HCV Ab Rapid Test Que thử Công ty TNHH Medicon Công ty TNHH Medicon Định tính phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người QT1-IVD TTBYT Loại D
6 Malaria Pf/Pan Ag Rapid Test Khay thử Công ty TNHH Medicon Công ty TNHH Medicon Định tính phát hiện kháng nguyên pHRP II và/hoặc pLDH trong máu toàn phần của người QT3-IVD TTBYT Loại C
7 PSA Semi-quantitative Rapid Test Khay thử Công ty TNHH Medicon Công ty TNHH Medicon Bán định lượng nồng độ PSA trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người QT3-IVD TTBYT Loại C
8 Syphilis Ab Rapid Test Khay thử Công ty TNHH Medicon Công ty TNHH Medicon Định tính phát hiện kháng thể (IgM, IgG và IgA) kháng Treponema pallidum (Tp) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người QT1-IVD TTBYT Loại D
9 TB IgG/IgM Rapid Test Khay thử Công ty TNHH Medicon Công ty TNHH Medicon Định tính phát hiện kháng thể IgM và IgG kháng M.TB trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người QT3-IVD TTBYT Loại C