STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông tuần hoàn ngoài cơ thể phủ Bioline Theo phụ lục Theo phụ lục Maquet cardiopulmonary GmbH Được chỉ định để làm ống thông của tất cả các mạch thích hợp (ví dụ, các mạch đùi) và hình thành sự kết nối với hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể Quy tắc 13 TTBYT Loại D