STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng keo chỉ thị hấp ướt Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Pakion Medical Material Co., Ltd Dùng để cố định gói dụng cụ tiệt trùng và đánh giá quá trình tiệt trùng sau khi sử dụng các phương pháp tiệt trùng hơi nước và nhiệt độ thấp Quy tắc 4, Phần II, Mục I, phụ lục I của Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A