STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao đơn cực sử dụng nhiều lần dùng trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần OBS-Rb; OBS-Rf/#0049D; #0049S; #0049H; #0045D; #0045S; #0045H; #0051D; #0051S; #0051H; #0046D; #0046S; #0046H Baisheng Medical Co., Ltd. Baisheng Medical Co., Ltd. Tay dao đơn cực kết nối với máy cắt đốt điện cao tần để loại bỏ mô và kiểm soát chảy máu trong phẫu thuật Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tay dao đơn cực sử dụng một lần dùng trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần OBS-Db; OBS-Dr; OBS-Ds; OBS-Di; OBS-Dd; OBS-Df; OBS-Dt; OBS-Dpc; OBS-Dl; OBS-Dm; OBS-Dn/#0039D; #0039S; #0039H; #0035D; #0035S; #0035H; #0059D; #0059S; #0059H; #0055D; #0055S; #0055H; #0038D; #0038S; #0038H; #0030D; #0030S; #0030H; #0069S; #0069S-01; #0069S-02; #0069S-03; #0065S; #0065S-01; #0065S-01; #0065S-03; #0086D; #0086S; #0086H; #0087D; #0087S; #0087H; #0078D; #0079D; #0079S; #0070D; #0071D; #0071S; #0080D; #0080S; 0081D; #0081S; #0082D; #0082S; #0082H; #0074D; #0075D; #0075S; #0072D; #0073D; #0073S; #0076; #0077; #0048D; #0048S; #0048H; #0040D; #0040S; #0040H; #0096D; #0096S; #0096H; #0095D; #0095S; #0095H; #0020D; #0020S; #0020H; #0100D; #0100S; #0110D; #0110S; #0400; #0401; #0700 Baisheng Medical Co., Ltd. Baisheng Medical Co., Ltd. Tay dao đơn cực kết nối với máy cắt đốt điện cao tần để loại bỏ mô và kiểm soát chảy máu trong phẫu thuật Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B