STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép tái tạo xương hư tổn Theo phụ lục Theo phụ lục Purgo Biologics Inc. THE Graft được thiết kế để sử dụng như một vật liệu ghép xương để lấp đầy, nâng hoặc tái tạo các khiếm khuyết nha chu hoặc răng miệng/hàm trên Quy tắc 14, phần II, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D