STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm điện cực trung tính dùng trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần GBS-Dm1030a; GBS-Dm1030ac; GBS-Dm1130a; GBS-Dm1030b; GBS-Db1031ac; GBS-Db1031a; GBS-Dm1130a; GBS-Dm1130b; GBS-Dm1030n; GBS-Dm1130n; GBS-Db1131a; GBS-Db1031b; GBS-Db1031n; GBS-Dm1040a; GBS-Dm1140a; GBS-Dm1030ac; GBS-Dm1130ac; GBS-Dm1030bc; GBS-Dm1130bc; GBS-Dm1030nc; GBS-Dm1130nc; GBS-Dm1040ac; GBS-Dm1140ac; GBS-Dm2030; GBS-Dm2130; GBS-Dm2030c; GBS-Dm2130c; GBS-Db2031; GBS-Db2131; GBS-Dm4020; GBS-Dm4020c; GBS-Db4030bc; GBS-Db4030nc; GBS-Dm3030; GBS-Dm3130; GBS-Dm3030c; GBS-Dm3130c; GBS-Dm2030; GBS-Dm2130; GBS-Db1031a; GBS-Db1131a; GBS-Db1031b; GBS-Db1131b; GBS-Db1031n; GBS-Db1131n; GBS-Db1041a; GBS-Db1141a; GBS-Db1031ac; GBS-Db1131ac; GBS-Db1031bc; GBS-Db1131bc; GBS-Db1031nc; GBS-Db1131nc; GBS-Db1041ac; GBS-Db1141ac; GBS-Db2031; GBS-Db2131; GBS-Db2031c; GBS-Db2131c; GBS-Db3031; GBS-Db3131; GBS-Db3031c; GBS-Db3131c; GBS-Db4030; GBS-Db4030c; GBS-Db4040; GBS-Db4040c; #R1030a; #R1031a; #R1030AC0801; #R1030AC0806/ Baisheng Medical Co., Ltd. Baisheng Medical Co., Ltd. Tấm điện cực trung tính phân tán dòng điện một cách an toàn trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B