STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông tiểu silicone (Silicone Urethral Catheter) 2 way ; 3 way/ Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd Sử dụng đặt ống thông tiểu cho bệnh nhân Quy tắc 5, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B