STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 URETERAL STENT SET (OPTISOFT) 3004 Optimed Medizinische Instrumente GmbH, Đức Optimed Medizinische Instrumente GmbH, Đức Ống thông niệu quản Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro, Quy tắc 8 TTBYT Loại D
2 URETERAL STENT SET (OPTIPUR) 3034 Optimed Medizinische Instrumente GmbH, Đức Optimed Medizinische Instrumente GmbH, Đức Ống thông niệu quản Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro, Quy tắc 8 TTBYT Loại D