STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ghế khám sản phụ khoa FG-04/ FAMED ZYWIEC SP.ZO.O FAMED ZYWIEC SP.ZO.O Dùng trong quá trình khám, chẩn đoán điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế. QT2/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Giường sinh (đẻ) LM-01.4/ FAMED ZYWIEC SP.ZO.O FAMED ZYWIEC SP.ZO.O Dùng trong quá trình hỗ trợ sinh đẻ tại các cơ sở y tế. QT12/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bàn mổ SU-03; SU-05/ FAMED ZYWIEC SP.ZO.O FAMED ZYWIEC SP.ZO.O Dùng trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân tại các cơ sở y tế. QT12/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A