STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trợ cụ phẫu thuật nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục Arthrex Inc Dụng cụ dùng cho phẫu thuật nội soi khớp, ổ bụng, xoang, chỉnh hình. Quy tắc 6,phần II, Mục 1, Phụ lục 1, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A