STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây máy thở mê y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Vyaire Medical, Inc., Dùng để cung cấp các khí y tế dùng trong gây mê tới bệnh nhân. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Mặt nạ thở gây mê Theo phụ lục Theo phụ lục Vyaire Medical, Inc., Dùng để đưa các khí gây mê hoặc khí oxy tới đường hô hấp trên của bệnh nhân. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Phin lọc khuẩn dùng trong y tế 001851/001851 Productos urologos de Mexico S.A.DE C.V Vyaire Medical, Inc., Dùng để bẫy vi khuẩn và các hạt virus bằng lực tĩnh điện và cấu trúc dày đặc. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Phin lọc khuẩn dùng trong y tế 001853/001853 Amsino Medical (Kunshan) Co., Itd. Vyaire Medical, Inc., Dùng để bẫy vi khuẩn và các hạt virus bằng lực hút tĩnh điện và mật độ dày đặc. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Phin lọc khuẩn làm ấm làm ẩm dùng trong y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Vyaire Medical, Inc., Để theo dõi nhiệt độ và độ ẩm thở ra của bệnh nhân Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Mặt nạ thở cho người lớn Theo phụ lục Theo phụ lục Vyaire Medical, Inc., Mục đích cung cấp oxy cho bệnh nhân ở nồng độ và / hoặc tốc độ dòng chảy quy định. Ống thở oxy được kết nối với nguồn oxy ở một đầu và mặt nạ ở đầu kia để cung cấp oxy cho bệnh nhân. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Mặt nạ khí dung Theo phụ lục Theo phụ lục Vyaire Medical, Inc., Mặt nạ khí dung nhằm cung cấp cho bệnh nhân các phương tiện nhận bình xịt. Túi thoát nước là thiết bị nhằm bẫy và thoát nước tích tụ trong ống trong quá trình điều trị hô hấp, do đó ngăn ngừa sự gia tăng sức đề kháng hô hấp. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Dây thở oxy gọng mũi Theo phụ lục Theo phụ lục Vyaire Medical, Inc., Dành cho oxy được cung cấp cho bệnh nhân ở nồng độ và tốc độ dòng chảy quy định. Ống oxy được kết nối với nguồn oxy ở một đầu và ống thông ở đầu kia để cung cấp oxy cho bệnh nhân. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Túi truyền áp lực cao Theo phụ lục Theo phụ lục Vyaire Medical, Inc., Bộ truyền áp suất này là một thiết bị bao gồm một vòng bít bơm hơi được đặt xung quanh I.V. cái túi. Khi thiết bị được bơm căng, nó làm tăng áp suất trên I.V. túi để hỗ trợ truyền dịch Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B