STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị giảm mỡ SculpSure/ Cynosure, LLC Cynosure, LLC SculpSure được sử dụng để phân hủy mỡ không xâm lấn ở bụng, hai bên sườn, lưng và đùi ở những người có Chỉ số BMI (Body Mass Index) từ 30 trở xuống. Ngoài ra, thiết bị này được thiết kế để phân hủy mỡ không xâm lấn của vùng phụ ở những người có BMI từ 43 trở xuống. Thiết bị này nhằm tác động đến sự xuất hiện của các khối phồng mỡ có thể nhìn thấy ở bụng, hai bên sườn, lưng, đùi và vùng dưới. Quy tắc 9, Phần 2, Mục 1, Phụ lục I – Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B