STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện: Nắp nhựa YELLOW STOPPER/ JINAN YOULYY INDUSTRIAL CO., LTD JINAN YOULYY INDUSTRIAL CO., LTD Nắp đậy cổng truyền dịch và túi chứa dịch thải Quy tắc 5, Phần II, Phục lục 1, Thông tư 05/2022/TT -BYT ngày 01/08/2022 TTBYT Loại B