STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số huyết học Theo phụ lục Theo phụ lục Abbott Laboratories Diagnostics Division CELL-DYN 18 Plus Control là vật liệu kiểm soát chất lượng có giá trị, để đánh giá độ xác thực và độ chính xác cho máy phân tích huyết học thực hiện xét nghiệm phân biệt bạch cầu. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B