STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng nước tiểu UR-03; UR-03A/ Angiplast Pvt. Ltd. Angiplast Pvt. Ltd. Đựng chất thải của bệnh nhân Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Ống thông phổi (có trocar) SR-02/ Angiplast Pvt. Ltd. Angiplast Pvt. Ltd. Sử dụng cho người vừa mới phẫu thuật tim mạch , lồng ngực nhằm thông thoát các chất khí, chất lỏng Quy tắc 7 TTBYT Loại B