STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Giá đỡ nội mạch ( Stent) thay đổi dòng chảy mạch não Theo phụ lục Theo phụ lục MicroVention Europe Sử dụng làm tắc phình mạch não hoặc hỗ trợ nút tắc mạch não bằng coil. Quy tắc 8, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D