STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Underpad size: 40x60cmx 3 ply tissue (Khăn phụ khoa) Size 40 x 60 cm Nina Manufacture Co., Ltd - Thái Lan Nina Manufacture Co., Ltd - Thái Lan Thấm hút dịch của bệnh nhân dùng trong y tế 1 TTBYT Loại A
2 Underpad size: 45x70cmx 3 ply tissue (Khăn phụ khoa) size: 45 x 70cm Nina Manufacture Co., Ltd - Thái Lan Nina Manufacture Co., Ltd - Thái Lan Thấm hút dịch của bệnh nhân dùng trong y tế 1 TTBYT Loại A