STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 BÀN TIÊM - THAY BĂNG 2 TẦNG TTBYT LOẠI A/B3-0229 Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco Sản phẩm được sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở y tế, các bệnh viện... Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 BÀN INOX TTBYT LOẠI A/B5-0272 Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco Sản phẩm được sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở y tế, các bệnh viện... Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 TỦ ĐỰNG THIẾT BỊ NỘI SOI TTBYT LOẠI A/T6-0150 Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco Sản phẩm được sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở y tế, các bệnh viện... Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 XE ĐẨY ĐỒ VẢI TTBYT LOẠI A/X3-0304 Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco Sản phẩm được sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở y tế, các bệnh viện... Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Bồn rửa dụng cụ TTBYT LOẠI A/BR-2001 Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco Sản phẩm được sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở y tế, các bệnh viện... Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 XE CHỞ ĐỒ GIẶT TTBYT A/X2-0303B Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco Sản phẩm được sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở y tế, các bệnh viện... Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Xe chở đồ giặt Trang thiết bị y tế loại A/X2-0303A Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco Sản phẩm được sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở y tế, các bệnh viện... Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A