STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Camera soi răng dùng trong nha khoa (Tiếng Anh: Intra oral camera) Theo phụ lục Theo phụ lục HDX Will Corp/ Hàn Quốc HDX Sky/ Hàn Quốc Camera soi răng dùng trong nha khoa 12 TTBYT Loại A
2 Bo mạch điều khiển phụ tùng ghế nha khoa (Tiếng Anh: Main PCB) Theo phụ lục Theo phụ lục HDX Will Corp/ Hàn Quốc HDX Sky/ Hàn Quốc Bo mạch điều khiển phụ tùng ghế nha khoa 12 TTBYT Loại A
3 Tay treo màn hình phụ tùng ghế nha khoa (Tiếng Anh: Monitor arm) Theo phụ lục Theo phụ lục HDX Will Corp/ Hàn Quốc HDX Sky/ Hàn Quốc Tay treo màn hình phụ tùng ghế nha khoa 4 TTBYT Loại A
4 Hệ thống ghế nha khoa (Tiếng Anh: Dental Unit & Chair) Theo phụ lục Theo phụ lục HDX Will Corp/ Hàn Quốc HDX Sky/ Hàn Quốc Hệ thống ghế nha khoa sử dụng trong nha khoa 12 TTBYT Loại A