STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng đánh giá mức độ nhiễm mỡ/độ đục, vàng da và tán huyết LIH/OSR62166 Beckman Coulter Ireland Inc. Beckman Coulter, Inc. Xét nghiệm đo sáng để đánh giá bán định lượng lipid huyết/vẩn đục, vàng da và huyết tán (LIH) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích Beckman Coulter AU. Quy tắc 6 Phần III, Mục 1, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B