STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Gía đỡ y tế, kệ y tế HL-IVP2-AC; HL-IVP3-AC; HL-IVH1-AC; HL-IVH4-AC/ Hanlim Medical Equipment Co., Ltd Hanlim Medical Equipment Co., Ltd Treo, đỡ truyền dịch cho Bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn chuyên dùng trong y tế HL-MS3-A; HL-BSTW-12; HL-BST-1; HL-BST-2; W; HL-WT5D-S/ Hanlim Medical Equipment Co., Ltd Hanlim Medical Equipment Co., Ltd Bảo quản các vật dụng trong công tác khám chữa bệnh trong phòng khám và bệnh viện. Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A